การตลาดกับแบรนด์สินค้าของคุณ

เริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ ทดลองจนมั่นใจ ก่อนจะทุ่มเท

เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคุณได้ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ คุณจะสนุกกับการค้นหาความรู้ทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำเสนออย่างผู้เชี่ยวชาญ และยิ่งดีมากถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ ถึงจะมีคู่แข่งมากมาย แต่จากประสบการณ์ของเทพประทานโอสถ ที่ผลิตสินค้าสูตรเดียวกันแต่ต่างแบรนด์ ทุกแบรนด์สามารถที่จะมีตลาดของตนเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ได้จริง ลูกค้าซื้อซ้ำ ต่อเนื่อง ทำให้การลงทุน ลงแรง ในการสร้างตลาดระยะยาวแล้วคุณจะไม่เหนื่อย

เทพประทานโอสถ ได้พัฒนาสูตรอาหารเสริมอย่างต่อเนื่อง ใน 2 กลุ่มตลาด คือด้านเสริมสุขภาพ ปรับสมดุลฮอร์โมน ซึ่งแยกออกเป็น ปรับสมดุลชาย และปรับสมดุลหญิง โดยกลุ่มตลาดนี้มีอัตราการเติบโตสูงมาก และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามลักษณะกลุ่มประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และอีกกลุ่มคือกลุ่มกระแสนิยม อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก ,อาหารเสริมเพื่อดูแลผิว ,อาหารเสริมดูแลสายตาและสมอง อีกทั้งยังรับขึ้นทะเบียนอาหารเสริมในสูตรต่างๆที่ลูกค้าต้องการ

แนวทางการทำตลาดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

  • เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณได้แล้ว คุณรู้กลุ่มตลาดที่รองรับ ก็มาถึงช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของคุณ
  • รายการวิทยุที่นักจัดรายการถนัดเรื่องสุขภาพ การประชาสัมพันธ์โฆษณาในรายการ ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนถึงจะเห็นผลลัพธ์
  • การขายตรงผ่านสื่อ Social Media อย่าง Facebook ,LINE หรือ IG การซื้อโฆษณาเป็นสิ่งจำเป็น เพราะสื่อเหล่านี้แม้เราจะมีกลุ่มสมาชิก หรือผู้ติดตามจำนวนมาก แต่จำนวนสมาชิกที่เข้าถึงโฆษณาสินค้าของแบรนด์จะถูกกำหนดไว้เพียงเล็กน้อยมาก เพื่อบังคับให้แบรนด์ต้องซื้อโฆษณา
  • ฉะนั้นการโฆษณาที่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องที่สุดจะได้ผลและประหยัดค่าใช้จ่าย เรื่องเหล่านี้มีผู้เปิดสอนมากมาย หรือจะค้นหาดูฟรีเป็นไอเดียใน Youtube หรือ Facebook ก่อนก็ได้