คุณก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้

บริการด้าน OEM | (OEM SERVICE)

รับผลิตอาหารเสริม ทุกชนิดเช่น ลดน้ำหนัก Detox เพื่อผิวขาว และปรับสมดุลฮอร์โมนส์ คุยกับ หมอจอย เจ้าของโรงงานโดยตรง รู้จริงให้คำปรึกษาแม้ไม่ได้เป็นลูกค้า

การเริ่มต้นธุรกิจกับไดเวลล์ดีอย่างไร 1.จำนวนเริ่มต้นในการสั่งผลิตน้อย เหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการทดลองตลาด 2.ฝากสินค้าไว้กับเรา เบิกเฉพาะที่จะนำไปขาย และทำตลาด ลดภาระการจัดเก็บ 3.ไดเวลล์มีนโยบายซื้อคืน "สินค้าที่ผลิตด้วยสูตรและมาตรฐานของไดเวลล์" ถ้าคุณไม่สามารถทำตลาดได้ในเวลาที่เหมาะสม เรายินดีซื้อคืนสินค้า (ยกเว้นตัวบรรจุภัณฑ์) 4.ไดเวลล์ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HALAL 5.ไดเวลล์ใช้วัตถุดิบเกรดสูงสุดในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา นั่นคือความมั่นใจในการรับซื้อคืนผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการรับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบ OEM

- เริ่มต้นด้วยความต้องการของคุณที่สนใจจะผลิตสินค้ากลุ่มใด เช่น กลุ่มลดน้ำหนัก กลุ่มสำหรับผิวขาว ผิวสวย สูตรสำหรับผู้หญิง สูตรสำหรับผู้ชาย สูตรสำหรับสมอง สูตรสำหรับสายตาเป็นต้น
- ถ้าลูกค้ามีสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะสั่งผลิต สามารถส่งสูตรมาให้ทางบริษัทประเมินราคา หรือกรณีที่ไม่มีสูตร บริษัทไดเวลล์ สามารถสร้างสูตรที่ตรงกับความต้องการให้กับลูกค้าได้
- เมื่อได้สูตรที่จะสั่งผลิต จะคำนวนราคาโดยคิดจากสูตรและปริมาณส่วนผสมที่ใส่ในแต่ละสูตร เช่นขนาด 500 มก. หรือ 1000 มก. / เม็ด/แคปซูล /แผง
- จำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ 30,000 เม็ดหรือแคปซูล / 1 ผลิตภัณฑ์ - ค่าบริการดำเนินการจดทะเบียนอย. 10,000 บาท / 1 ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการยื่น ประมาณ 60-120 วันทำการ โดยยื่นในนามไดเวลล์ผู้ผลิต ทางลูกค้าเป็นผู้ส่งชื่อผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ชื่อมาให้ในการยื่นจดเลขสารบบอาหาร
- ค่าใช้จ่ายในการขอฮาลาลมีดังนี้
1.ค่าขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ฮาลาลปีแรก 7,500 บาท
2.ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ฮาลาลมาตรวจ 2,500 บาท
3.ค่าหนังสือรับรองฮาลาลภาษาไทย 1,000 บาท (ภาษาอังกฤษ,อาหรับ ถ้าต้องการ ภาษาละ 1,000 บาท) ค่าเครื่องหมายฮาลาลภาษาไทยฉบับละ 500 บาท (ภาษาอังกฤษ,อาหรับ ถ้าต้องการฉบับละ 500 บาท ) รวมค่าใช้จ่ายปีแรก 11,500 บาท


ขั้นตอนการดำเนินการ

- กรณีที่ทางไดเวลล์ ได้ดำเนินการยื่นเลข อย. ให้ไปแล้วนั้น และระยะเวลาเกินกำหนด 120 วันตามที่ไดเวลล์แจ้งประมาณการให้ลูกค้าทราบในเบื้องต้น ทางไดเวลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบ อนุมัติเป็นดุจพินิจของเจ้าหน้าที่อย. แต่ระยะเวลที่แจ้งเป็นการทั่วไปโดยประมาณ
- ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลขอย.ตามสูตรที่ไดเวลล์ยื่นขอเลขอย.ไว้เรียบร้อยแล้ว เราคิดค่าบริการ 7,000 บาท / 1 ผลิตภัณฑ์
- ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทางไดเวลล์ได้รับเลขอย.แล้วทางไดเวลล์สามารถที่จะยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อใหม่ให้โดยมีระยะเวลาประมาณ 30-60 วัน ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสียค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ 5,000 บาท / 1 ชื่อผลิตภัณฑ์
- บรรจุภัณฑ์ และสติกเกอร์ ไดเวลล์บริการจัดหาแนะนำให้ลูกค้าได้แบบครบวงจร โดยทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการออกแบบดีไซน์ แพ็คเก็จจิ้ง หรือสติ๊กเกอร์ หรือลูกค้ามีความประสงค์จะจัดทำมาเองแล้วส่งมาให้ไดเวลล์ทำการบรรจุให้
- โดยบรรจุภัณฑ์ มีทั้งการบรรจุขวด บรรจุแผงบริสเตอร์แล้วใส่กล่อง ขนาดบรรจุ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า เช่น 30, 60 เม็ดหรือแคปซูลต่อกล่อง


งบประมาณในการผลิตต่อ 1 ผลิตภัณฑ์

ขึ้นอยู่กับสูตรที่เลือก (ประมาณ 260,000 บาทสำหรับสูตรมาตรฐานของบริษัท ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียน อย. และ แพคเกจจิ้ง)
- เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำ 50% เมื่อสั่งจ้างผลิต (ก่อนดำเนินการยื่น อย.) ส่วนที่เหลือ 50% ชำระก่อนส่งสินค้า
- ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ ยื่น อย. เพื่อขอเลขสารบบอาหาร จนกระทั่งผลิตและส่งสินค้า ประมาณ 90 วันทำการ (สินค้าพร้อมส่ง)
- กรณีที่ทางลูกค้ายกเลิกสัญญาการสั่งซื้อหรือจ้างผลิต ในขณะที่ไดเวลล์อยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่น อย.หรือได้รับเลขอย.มาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไดเวลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าสินค้าทุกกรณี